FREA Aquaculture Solutions

Frea Aquaculture Solutions“  ApS  е компания за производство на машини и оборудване на аквакултурни стопанства,  създадена и управлявана  от  три поколения рибовъди.

FREA е съкращение от „Fully REcirculated Aquaculture system“, което  поставя  основния акцент на дейността на фирмата от повече от 30 години за създаването на технологии за отглеждане на аквакултури на принципа на рециркулационните индустриалните системи.  Думата „Solutions“ в името нa компанията подчертава предлагането на цялостни решения  „ЗА“  и  „В СЪТРУДНИЧЕСТВО“  с клиентите на фирмата.

Основният принцип на работа на FREA – „Keep it simple – make it work“– подчертава подхода на компанията при намирането на решения гарантиращи висока ефективност и експлоатационна надеждност, високо качество, лесна за работа, ниски разходи за поддръжка, гарантиращи  и  най-ниската себестойност  при производството на аквакултури.

Професионалното предимство на компанията се състои в съчетаването на теорията с практиката, чрез прилагането на разработваните и непрекъснато усъвършенствани технологии в единайсетте собствени рибовъдни ферми, базирани на различни производствени методи – от  конвенционални – проточни до  рециркулационни пълносистемни ферми за развъждане и отглеждане на риба. Общото производство на FREA достига до 4000 тона годишна продукция на зарибителен материал и риба за консумация.

Възприемайки мотото на своите партньори Бългериън Фиш Фармс работи за предоставянето на своите клиенти на технологични решения от последно поколение рециркулационни системи, характеризиращи се с висока експлоатационна сигурност и надеждно управление на производствените процеси при ниски производствени разходи, високо качество съчетано с ниска себестойност на произвежданата продукция, водещи до  устойчиви финансови резултати.