„Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД

професионализъм, иновативното мислене и опит

Изготвяне на пълна проектна документация

В съответствие с европейското и национално законодателство…

Консултиране и подготовка на документи

Регионална инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция…

Изготвяне на производствени програми и продуктови листи

Съобразно капацитета и асортимента на…

Анализ на инвестиционни разходи

Разработване на бизнес-план на инвестиционното намерение, план за…

Управление на проекти и одит на дейността

Управление на процесите, отчитане на проектите и контрол на…

Оценка на проектни предложения

Предварителна оценка за административно съответствие…

Изготвяне на пълна проектна документация

Изготвяне на пълна проектна документация в съответствие с европейското и национално законодателство за инвестиционното проектиране и подготовка на документи във връзка с процедурите по издаване на разрешения за строеж.