Assentoft Aqua

ФирмаAssentoft Aqua“ A/S е наследник и правоприемник на тридесет годишната работа на „Inter Aqua Advance A/S“ (IAA A / S) като световно признат доставчик на рециркулационни системи. Компанията поддържа глобална мрежа от бизнес и научни сътрудници.

С последната си иновативна разработка – ModulRAS, фирмаAssentoft Aqua“ A/S се превърна във водещ доставчик на рециркулационни аквакултурни системи, както и на основни компоненти към вече работещи рециркулационни системи и по този начин оптимизира техните производства в пълният им потенциал.

Основната дейност на Assentoft Aqua” A/S е доставка на индустриални рециркулационни системи за сектор Аквакултури. Фирмата разработва и адаптира инвестиционни решения според индивидуалните потребности на клиентите.

Assentoft Aqua” A/S разработва концепции за управлението на отпадъците в сектор „Земеделие“, както и всички дейности, които имат връзка с подходящи решения съобразени с изискванията за развитие и управление на отпадъците при рециркулационните системи.

„Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД, като официален представител на Assentoft Aqua” A/S за България, предлага на своите клиенти различни решения за Рециркулационни системи за всички видове аквакултурни проекти.

От първостепенно значение за разработваните от компанията проекти е:
Осигуряването на оптимални условия за отглеждане и развитие на аквакултурите;
Създаването на системата позволяваща лесно оперативно управление на процесите;
Повишаване на производителността и ефективността на производствените процеси;
Осигуряване на висока безопасност и надеждност на производствените процеси.