Inter Aqua Advance

Inter Aqua Advance

„Inter Aqua Advance A/S“ (IAA A / S) е световно признат доставчик на рециркулационни системи със седалище в Ега, Дания. Компанията има глобална мрежа от бизнес и научни сътрудници.

„Inter Aqua Advance A/S“ е създадена през 1978 г. от Кнуд Брокдорф. Компанията доставя рециркулационни системи по целия свят, както и основни компоненти към вече работещи рециркулационни системи и по този начин оптимизира техните производства в пълният им потенциал.

Основната дейност на „Inter Aqua Advance A/S“ е доставка на индустриални рециркулационни системи за сектор Аквакултури. Фирмата разработва и адаптира инвестиционни решения според индивидуалните потребности на клиентите.

„Inter Aqua Advance A/S“ притежава и дъщерната компания, която разработва концепции за управлението на отпадъците в сектор „Земеделие“, както и всички дейности, които имат връзка с подходящи решения съобразени с изискванията за развитие и управление на отпадъците при рециркулационните системи.

„Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД, като официален представител на „Inter Aqua Advance A/S“ за България, предлага на своите клиенти различни решения за Рециркулационни системи за всички видове аквакултурни проекти.

От първостепенно значение за разработваните от компанията проекти е:
Осигуряването на оптимални условия за отглеждане и развитие на аквакултурите;
Създаването на системата позволяваща лесно оперативно управление на процесите;
Повишаване на производителността и ефективността на производствените процеси;
Осигуряване на висока безопасност и надеждност на производствените процеси.