Модернизация на предприятие за преработка на риба

Project Description

Модернизация на предприятие за преработка на риба

  • Категория: Реинженеринг
  • Фаза: Технически
  • Клиент: Бяла река ВЕЦ ООД
  • Местонахождение: с. Войнягово, област Пловдив

Проектът е насочено към повишаване на ефективността на производството, чрез нови технологични решения и машини, разширяване на асортимента на производството и оптимизиране енергийните ефективност на съществуващо преработвателно предприятие, собственост на фирма „Бяла река- ВЕЦ“ – ООД.

Предприятие функционира от девет години и се захранва със суровина от собствено рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва.

Проектът предвижда оптимизиране на процеса на производство в рамките на съществуващата производствена сграда, и включва интегриране в производствения процес на машина за изкормване и почистване на риба в диапазона 290-600 грама , която разполага със затворен вакуумен цикъл на почистване и измиване на рибата и автоматично отвеждане на странични животински продукти, получени от преработката в контейнер за съхранението на СЖП.

Внедряването на тази технологична разработка улеснява производствения процес, елиминирайки източника на замърсяване в точката на неговото възникване повишавайки значително екологичния фактор на целия процес. Прилагането на новите технологични решения дава възможност и за разширяване на асортимента на производството, чрез опаковане на фракции с различни разфасовки , посредством опаковъчна машина с автоматичен трейсилър за опаковане в газова среда.

Проектът предвижда и въвеждане на система за управление на околната среда, съответстваща на ISO14001:2015 и изграждане на локални съоръжения за 100 % събиране на производствените и опасни отпадъци от предприятието.

Оптимизацията на производствения процес е свързана с осигуряване на възможност за повишаване на ефективността му при запазване и създаване на съществуващите и създаване на пет нови работните места и подобряване на условията на труд.

Внедряването на новите машини в производствения процес води до реализиране на икономии на енергия, намаляване на въздействието върху околната среда, включително и третирането на отпадъци и увеличаване на капацитета на предприятието.