Инвестиционен проект за нуждите на проект яхтено пристанище

Project Description

Яхтено - рибарски пристанищен комплекс гр. Тутракан - I фаза

  • Категория: Инженеринг
  • Фаза: Идеен проект
  • Клиент: Община Тутракан

Териториите, в град Тутракан, разположени непосредствено до река Дунав дават прекрасна възможност за развитие на туризма. Яхтеният туризъм е една от възможните перспективи в тази посока. Утвърдена практика в зоната на горен Дунав е обособяване на подобни територии и съоръжения, включващи пристани за частни яхти, пристани за пасажерни круизни кораби, устройване на алеи за отдих, вело-спорт, атрактивни заведения, речен риболов и хотелиерство, рибарски селища и атракциони.

Желанието за реализиране на яхтено пристанище „Трансмарина” е подкрепено от близостта на градовете Русе, Силистра и Букурещ, както и наличието на исторически обособилите се дадености на град Тутракан и околностите: Тракийските гробища при с. Свещари – Демир Баба Теке, Поломието на Русенски Лом с Ивановските скални църкви и Средновековен град Червен, множество други исторически забележителности. От изключителна важност е и развитата транспортно-комуникационна структура, даваща възможност за връзка по река Дунав със Западна Европа и Черно море.

Новопредвиденото пристанище се състои от две основни зони:
1. Територия за разполагане на обществени и обслужващи сгради и съоръжения,
2. Яхтена зона за разполагане на съоръжения и площадки, необходимо за функциониране и обслужване на яхтеното пристанище.

В територията на пристанището се предвижда площадка с места за сух док, за дългосрочен престой и зимуване на 50 броя яхти, върху озеленени перфоплочи. Предвиден е необходимия брой парко места, върху озеленени перфоплочи, за обезпечаване на всяка една сграда и съоръжение на пристанището.