Портфолио

Инвестиционен проект за нуждите на проект яхтено пристанище

[...]

Модернизация на предприятие за риба и рибни продукти

[...]

Модернизация на предприятие за преработка на риба

[...]

Предприятие за размножаване и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови риби

[...]

Репродукция и отглеждане на пъстървови риби до 2 килограма

[...]

Производство на пъстървови риби до 350 грама

[...]

Преработка на риба и рибни продукти

[...]