За нас

През 2012 година обединихме професионализма, опита и новаторското мислене на международен екип от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на Аквакултурите и създадохме „Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД.

Предлаганите от компанията технологични решения включват най-добрите бизнес практики в областта на Аквакултурите, ориентирани към ефективни, енергоспестяващи и екологичнощадящи производства. Нашите проекти са насочени към повишаване на доходността, чрез по-висока добавена стойност на продукцията, осигуряването на устойчивост, растеж и повишаване на конкурентоспособността, което постигаме чрез оптимизиране, реинженеринг и управление на производствените процеси. Екипът ни прилага индивидуален подход към всеки клиент, като формира бизнес-модел на дейността с приложимост на целесъобразни, практични и ефективни решения.

Резултат от дългогодишната ни интензивна работа са трайните професионални сътрудничества с утвърдени водещи производители на рециркулационни системи, на машини за преработка на риба и рибни продукти и производители на различни видове съпътстващо оборудване, които отговорят на нуждите на нашите клиенти, производители на фуражи.

 


Какво предлагаме

Анализ и стратегическо планиране

Нашият екип от експерти изготвя секторни анализи и извършва индивидуално стратегическо планиране съотносимо към производство на нашите клиенти.

Бизнес консултиране и идейно моделиране в сектор Аквакултури

Бизнес консултантите на компанията изготвят идеен модел и концепция на инвестиционното предложение и схема на технологичните потоци.

Разработване на технологични проекти

Екипът от технолози в областта на Аквакултурите и Биотехнологиите прилага научни знания и опит и използва добрите производствени практики при разработването на технологичните решения за аквакултурните стопанства.

Инвестиционно проектиране

Проектантите и инженерите от екипа извършват цялостно проектиране на инвестиционното намерение и подготвят всички необходими документи за реализацията на проекта.

Търговско представителство и посредничество

Наши партньори са европейски производители на оборудване за предлаганите от нас технологични решения.

Нашият опит е в областта на:

Технологично проектиране

Проектиране на технологично оборудване за аквакултурни системи:

  • Рециркулационни аквакултурни системи;
  • Садкови рибовъдни системи;
  • Проточни рибовъдни системи.

Инвестиционно проектиране

„Бългериън Фиш Фармс“ ЕООД предлага цялостно инвестиционно проектиране във всичките му проектни части и изграждане на Рециркулационни аквакултурни системи (РАС) до ключ.

Инженеринг

Имаме опит в проектирането и изграждането на преработвателни поточни линии и цялостно проектиране и изграждане на преработвателни предприятия за аквакултури.

Реинженеринг

Реорганизация и оптимизация на производствените процеси на съществуващи стопанства и преработвателни предприятия с цел повишаване на тяхната ефективност.

Нашата философия

Вашият успех е и наш успех!

Фирменият ни профил е отражение на индивидуалността на нашите клиенти и екипа на компанията. Принципите ни на работа включват: поставяне на ясни цели, открит диалог, взаимно уважение и коректно партньорство.

Мисия

Нашата мисия е създаването и развитието на устойчиви и конкурентоспособни производства. Съчетаването на знания, опит и иновативно мислене насочваме към търсенето на нови технологични решения за повишаване на ефективността на производството и постигане на високо качество на най-добра цена.